PAYLAŞ

Otonom araçların etkilerini inceleyen iklim araştırmacıları, şehir içinde kendi kendine bir noktadan bir noktaya gidebilen taksilerin şehir içi ulaşım dolayısıyla çıkan sera gazlarının azaltılmasında büyük bir yararı olabileceği hakkında bir rapor yayınladılar.

ABD’de Lawrence Berkeley Laboratuvarı’nda yapılan araştırma sonrası otonom ve elektrikli araçların kilometre başına sera gazı emisyonlarının hybrid araçlara göre %63 ila %82, benzinli araçlara göre ise %90 daha az olduğu bilgisi elde edildi.

“En ucuz olan en yeşil olandır.”

Araştırmacılardan Jeffery Greenbalt; “Tasarruf miktarını artırmanın en iyi yolunun “doğru boyutlandırma” olduğu kanısına vardık. Araç büyüklüğü yolculuk eden kişilerin sayısına göre olmalı. Tek bir yolcu seyahat ederken daha ufak bir araca ihtiyaç duyar. ABD’de yolculukların çoğu tek yolcuyla ve büyük vasıtalarla yapılıyor. Oysa ki daha küçük araçlar bu yolculuklar için yeterlidir.” diyor.

Bu hesaplamalar içinde birçok ince detay daha var. Örneğin; otonom araçlar birbirine yakın şekilde yol alırsa araçların rüzgara karşı sürtünme miktarları azalıyor ve tasarruf artıyor. Yumuşak kalkışlar ve frenler tasarrufu arttırıyor. 2030 yılına kadar daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı ve daha az karbon emisyonu olacağının beklentisindeyiz.

http://www.techradar.com/news/car-tech/self-driving-taxis-could-be-really-really-good-for-the-planet-1299063